Bestel nu je tickets via de webshop. RESERVATIE IS VERPLICHT Meer info

FAQ

Lees hier alles over WaiWai.

WaiWai FAQ
Hoe is WaiWai by LAGO ontstaan?

Aqua & Move was binnen LAGO Gent Rozebroeken de partner die instond voor de zwemlessen en aquasport. Op het einde van de lessenreeksen van 2019 besliste Aqua & Move om de activiteiten te stoppen. LAGO zocht actief naar een oplossing om de zwemmers in wording en aquasporters op te vangen. Daarom werd er beslist om WaiWai by LAGO in het leven te roepen en hiervoor beroep te doen op de expertise van de lesgevers Kimberley en Wim, de vertrouwde gezichten van Aqua & Move. In september 2019 gaat WaiWai van start met zwem- en aquafitlessen in LAGO Gent Rozebroeken.

Om het leren zwemmen transparanter te maken voor ouders, scholen en andere zwemclubs, werd er beslist om binnen WaiWai de leerlijn van het ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer) met fredbrevet te volgen. De doelstellingen van deze leerlijn worden aangevuld met de visie van WaiWai. Dat wil zeggen dat je kind een bredere basis zal krijgen dan hetgeen ISB vooropstelt. Elke groep heeft een aantal doelstellingen te behalen. Per les worden er twee hiervan ingeoefend. Op het einde van de reeks worden de criteria van het ISB toegepast om het brevet te behalen en over te gaan naar een hogere groep.

Welke extra voordelen zijn er voor WaiWai-zwemmers?
  • Je kind volgt les in een veilige en leuke zwemomgeving bij gekwalificeerde lesgevers. 
  • Je kind heeft gedurende de looptijd van de lessenreeks gratis toegang tot het zwemparadijs LAGO Gent Rozebroeken. Als ouder geniet je van een voordeeltarief (€6,5 voor het recreazwemmen, wellness + sportbad!). Op die manier kan je samen met je kind onbeperkt oefenen en plezier beleven in het water. Per zwembeurt doe je maar liefst een voordeel doen van €8,8 tot €16,8! (niet voor individuele zwemlessen)
  • Je kan een ‘betaalkaart’ verkrijgen waarbij je 5% korting krijgt op alles wat in de Rest-Eau-Café verkocht wordt.
  • Een WaiWai deelnemer kan lessen inhalen op vertoon van een ziektebriefje. (niet voor individuele zwemlessen, inhaallessen worden er met de lesgever afgesproken)
  • €15 'Fil bill' korting vanaf 2de kind, te gebruiken in het Rest-Eau-Café.
Mijn kind volgde les bij Aqua&Move. Wat verandert er?

WaiWai volgt de leerlijn van ISB. Dit zijn lessenreeksen die ook gevolgd worden door het Vlaamse onderwijs. De doelstellingen zijn verschillend van die van de vorige zwemacademie. Er wordt nu ook een lessenreeks 'leren overleven' ingelast. Dit als een overgangsfase tussen watergewenning en het efficiënt overbruggen van een langere afstand via een zwemslag. Door de nieuwe opbouw van waterwennen en leren overleven worden bepaalde vaardigheden op een meer natuurlijke wijze aangeleerd op jongere leeftijd, zodat het eenvoudiger is om bij het leren zwemmen een afstand te overbruggen (voornamelijk borst- en rugcrawl) én zodat de basistechnieken reeds aanwezig zijn om een correcte zwemslag uit te voeren bij het behalen van een afstandsbrevet. 

WaiWai stelt alles in het werk om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kind wordt toegewezen aan de juiste zwemgroep. Op de website vind je een een duidelijk overzicht van de brevetten met vermelding van het overeenkomstig brevet van de vorige zwemacademie. Voor sommige zwemmers wordt het een beetje moeilijker, bijvoorbeeld als je kind 25 m schoolslag met het hoofd boven water uitvoert. De gecombineerde zwemproeven bij de brevetten ‘leren veilig zwemmen met als doel waterveiligheid’ zijn wat complexer en om een correct uitgevoerde schoolslag uit te voeren zal ook wat extra oefening nodig zijn. Je kan je natuurlijk altijd rekenen op de expertise en professionele begeleiding van de WaiWai-lesgevers zodat je kind de technieken snel onder de knie heeft.

Leuk weetje! De lesgevers zijn nog steeds de vertrouwde gezichten van Aqua&Move. Wim en Kimberley blijven je zwemmer volgen in zijn traject.

Wat zijn de doelstellingen binnen de leerlijn die WaiWai volgt?

De centrale en eerste focus van de leerlijn is 'je doelmatig en efficiënt kunnen verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid'. Dit wordt uiteindelijk getest bij de orka's aan de hand van een waterveiligheidstest over 50 meter. Hier ligt de focus niet alleen op de afstand, maar ook op de zelfredzaamheid in het water. Je bent dan zwembadveilig omdat je veilig kan zwemmen in het zwembad.
Deze focus vormt een degelijke basis voor verdere verbreding (naar andere zwemsporten) of verdieping (verfijning van de gestructureerde officiële zwemslagen in de zwemsport). Met het behalen van de afstandsbrevetten in een officiële zwemslag kan je spreken van ‘genormeerd’ zwemmen in een zwemslag.

Hoeveel zwemlessenreeksen zijn er?

Er worden 3 reeksen van 10 lessen gegeven, met keuze tussen lessen op woensdag, zaterdag of zondag. 

Hoeveel deelnemers zijn er in een lessengroep?

De lessenreeks gaat door vanaf 3 inschrijvingen.

Naar gelang de moeilijkheidsgraad van de lessen zijn er tussen de 6 en 12 deelnemers per leerkracht voorzien.

Hoe lang duurt een les?

Naar gelang het type les, varieert de lesduur.

  • 30 min -> 'Zeesterretje' t.e.m. 'Dolfijn', dit zijn lessen waar de kindjes nog kunnen staan
  • 40 min -> vanaf 'Waterschildpad', deze lessen gaan in het diepe door
  • 45 min -> Volwassenen 'Learn 2 Swim' en 'Crawl Starters 1'
  • 60 min -> Volwassenen 'Crawl Starters 2' en 'Crawl Advanced'
Hoe verlopen de inschrijvingen?

Zwemmen voor Kinderen:

Om in te schrijven dien je een online formulier in te vullen. Bepalen in welke groep je kind thuis hoort kan via deze tool. Wil je op de hoogte gehouden worden van de lessenreeks, geef dan hier je gegevens door. 


Zwemmen voor volwassenen:

Om in te schrijven dien je een online formulier in te vullen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de lessenreeks, geef dan hier je gegevens door. 


AquaFitness

Meld je bij het onthaal aan met je ID-kaart een half uur voor de eerste les waaraan je deelneemt.


AquaCycling

Neem contact op met Kimberley (waiwai.gent@lago.be).

Welke leerlijn volgt WaiWai?

De groepsindeling volgt de leerlijn van het ISB, meer info daaromtrent kan je vinden op fredbrevet.be. Deze leerlijn is gekend over heel Vlaanderen en wordt ook toegepast in het onderwijs. Bij WaiWai gaan we een stap verder. Er worden aavullende doelstellingen toegevoegd aan de voorgestelde leerlijn waardoor je kind over een bredere basis zal beschikken en sneller de doelstellingen van de de hogere groepen kan behalen.

Wanneer leert je kind een zwemslag aan?

Al vanaf het waterwennen worden er spelenderwijs basisbewegingen van verschillende zwemslagen aangeleerd. Bij de lessenreeksen 'veilig leren zwemmen' ligt de focus op waterveiligheid en op een doelmatige en efficiënte verplaatsing in het water en niet op een genormeerde zwemslag. Je mag wel zeker zijn dat, als je de waterveiligheidstest naar behoren kan afleggen, dat je de perfecte basis hebt om snel en goed een zwemslag aan te leren. Volgens deze leerlijn zal je na de waterveiligheidstest een zwemslag verder aanleren. En bij het behalen van de afstandsbrevetten zal er dan ook gekeken worden of de zwemmer de sleutelelementen van de gekozen zwemslag beheerst.  

Welke zwemslag wordt er als eerste aangeleerd?

Op het niveau ‘leren veilig zwemmen’ met als doel waterveiligheid en de bijhorende brevetten wordt er geen officieel erkende zwemslag verwacht. Bedoeling is dat men zich ‘doelmatig en efficiënt kan verplaatsen’ en de bijhorende opdrachten correct kan uitvoeren (bv. aangezicht in het water, …). De lesgever kan dus vrij een zwemslag kiezen die aansluit bij zijn visie, ervaring of de vaardigheden van de leerling.
In de praktijk wordt er vaak gekozen voor de gekende officiële zwemslagen (schoolslag, borstcrawl, rugcrawl, … ) in een bijna correcte uitvoering. Mogelijks zijn er nog enkele zaken niet perfect: gecoördineerde ademhaling in crawl, lichte steekvoet in schoolslag, ... De opbouw van de proeven in waterwennen en leren overleven leidt op natuurlijke wijze tot het starten met borstcrawl en rugcrawl. Het staat natuurlijk vrij om schoolslag of een andere slag te gebruiken (die efficiënt en doelmatig is).

In welke zwemslag moet je de waterveiligheidstest (Orka) afleggen?

De focus van de waterveiligheidstest ligt niet op een genormeerde zwemslag maar op een doelmatige en efficiënte zwemslag. In functie van waterveiligheid is het niet belangrijk dat er met een perfecte zwemslag gezwommen wordt. Om veilig te kunnen zwemmen is het wel noodzakelijk dat bepaalde vaardigheden aanwezig zijn: goede stuwing, kunnen drijven, … Als het kind/de volwassene die technieken beheerst, kan de test perfect afgelegd worden.
Bij de brevetten afstandszwemmen wordt er meer aandacht besteed aan een correcte uitvoering van een zwemslag, en dit aan de hand van sleutelelementen horende bij een correcte uitvoering van de zwemslag.

Wat is het verschil tussen 50 m schoolslag en de waterveiligheidstest van 50 m?

Als je de waterveiligheidstest behaalt (Orka), dan kan je zwemmen en ben je zwembadveilig. Als je bijvoorbeeld je brevet afstandszwemmen 50 m schoolslag haalt, dan kan je 50 m met een correct uitgevoerde schoolslag zwemmen.  

Is 'niet verdrinken' of 'kunnen overleven' voldoende?

Na het waterwennen komt je kind in de lessenreeks 'Leren overleven'. Tijdens deze fase ligt de focus op oefeningen zoals hondjesslag, schoolslag met het hoofd boven water, in het diepe springen en terug uit het zwembad klimmen. Dit is een onmisbare brug naar de volgende fase, maar is niet voldoende. De uiteindelijke doelstelling is 'Veilig leren zwemmen'.

WaiWai Gent

Leren zwemmen is leuk! 

WaiWai is een divisie van LAGO.
Zwemlessen kinderen - Zwemtechnieken volwassenen - Aquasport
waiwai.lagogent.be - Email: waiwai.gent@lago.be

Let op!
Ben je 12 jaar of ouder? Breng altijd je identiteitskaart mee.

Breng bij elk bezoek je identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet geldig. Er worden verplichte bezoekersregistraties uitgevoerd aan de kassa’s.

Lees er hier alles over
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies om goed te functioneren en om je een betere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden. Lees meer
Nee, bedankt