Reserveer je ticket online, zo ben je zeker van je plekje! Breng je eID en € 1 mee (verplicht vanaf 12 jaar). Meer info

Intern reglement

bij LAGO Gent Rozebroeken

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het personeel van LAGO Gent Rozebroeken. Dit reglement is een toepassing van de Vlarem-II reglementering.

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD

 1. Elke bezoeker dient een geldig toegangsbewijs (toegangsbandje) voor te leggen.

 1. De toegang kan je geweigerd worden indien je de rust verstoort, aanstoot geeft of overtredingen begaat zoals omschreven in het intern regelement.  

 2. Omwille van de bescherming van het gerechtvaardigd belang van elke bezoeker en diens recht op veiligheid, privacy en integriteit kan je gevraagd worden om jouw identiteitskaart kenbaar te maken waarbij elke identiteitscontrole die geen aanleiding geeft tot een risicoprofiel wordt gewist na 72 uur. 

 3. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (+18j) zich met zijn/haar ID kaart. Hij/zij stelt zich verantwoordelijk voor de groepsleden en is het aanspreekpunt voor personeel. 

 4. Je abonnement is strikt persoonlijk. 

 5. Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op de kind(eren). 

 6. Personen die niet kunnen zwemmen én in dieper water gaan, zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent. 

 7. Het is niet toegestaan om met kinderen onder de 6 maanden de baden te betreden.

 8. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten. 

 9. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden. 

 10. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden die in de inkomhal kunnen wachten. 

 11. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.


WELLNESS/BADHUIS 

 1.  In de wellness is zwemkledij steeds verplicht, tenzij vooraf anders is afgesproken 

 1. De wellnesszone is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het gebruik van de wellness gebeurt op eigen risico. Groepen dienen vooraf toestemming te vragen aan de directie 

 1.  Voor en na je sauna- of stoombadbeurt ga je altijd grondig douchen. 

 1. Eén sauna- of stoombad beurt duurt maximaal 15 minuten. 

 1. Bij gebruik van de sauna is het verplicht om op een eigen handdoek te zitten 

 1. Bezoekers gedragen zich volgens de sauna-filosofie en respecteren er rust en sereniteit. 
   

TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN 

 1. In het subtropisch zwemparadijs en sportbad geldt er geen beperking meer op de zwemtijd. Je kan dus zo lang zwemmen als je wil.

 1. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website. 

 1. Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het sport- en recreatiebad meer toegelaten. 

 1. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet hij ook de kleedruimtes verlaten hebben.

ALGEMEEN TOEZICHT 

 1. Ons personeel ziet toe op de naleving van dit reglement. Je dient hun aanwijzingen onmiddellijk op te volgen. 

 1. Elke groep moet een begeleider aanduiden die de groepsleden van dit reglement op de hoogte brengt en de veiligheidsvoorschriften en de orde doet naleven. Heb je een ziekte of beperking (hartpatiënten, epilepsiepatiënten, …), vertel het dan bij je aankomst aan de verantwoordelijke redder. 
   

AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Het bezoek aan het sport- en recreatiebad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking. 

 1. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel. 

 1. Wie schade aanbrengt zal burgerlijk of strafrechterlijk aansprakelijk worden gesteld. 

 1. Noch het sport- en recreatiecentrum, noch zijn directie of medewerkers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het complex, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is bijgevolg uitgesloten.

ROOKVERBOD 

 1. Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw. Op het terras mag enkel gerookt worden in de aangeduide zone. 

   

DE KLEEDKAMERS 

 1. Je mag je enkel omkleden in de voor jou aangeduide kleedkamers. Andere zones zijn verboden te betreden. 

 1. Blijf er niet langer dan nodig. 

 1. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines. 

 1. De individuele kleedcabines mag je niet met twee of meer personen gebruiken. Dat kan enkel in de familiecabines of groepskleedkamers. 

 1. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje. 

 1. Draag zorg voor jouw toegangsbandje : bij verlies of beschadiging worden je de kosten aangerekend (5 euro) 

 1. Groepen , scholen en clubs gebruiken de groepskleedkamers. 

 1. Verboden te eten of te drinken in de kleedkamers. 


HYGIENE 

 1. In het sport- en recreatiebad draag je schone zwemkleding. 

 1. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden. 

 1. Enkel op het zwemmersterras zijn badjassen of T-shirts toegelaten. 

 1. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het sport- en recreatiebad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen. 

 1. Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers. 

 1. Draag steeds maximaal bij tot een schoon gebouw en zwemwater. 

 1. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers. 

 1. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en op het zwemmersterras stap je blootvoets. 

 1. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten moeten in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen. 

 1. Het is verboden welkdanig afval achter te laten, tenzij in de daartoe bestemde recipiënten. 

 1. Buitenterras: zie separaat reglement.


VOEDING IN HET ZWEMCOMPLEX 

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen. 

 1. Eten en drinken mag je enkel op het zwemmersterras. Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. Op het zwemmersterras ruim je zelf af. Zet je plateau op de afruimkar. 
   

ZWEMACADEMIE 

 1. Zie intern reglement van de Zwemacademie.


ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL 

 1. Zwemmers met korte haren of samengebonden lange haren mogen zonder badmuts het water in.  

 1. Onder zwemkledij wordt verstaan: voor de heren een aanspannende zwembroek of zwemshort tot boven de knie en voor de dames een badpak of bikini. In deze zwemkledij mogen géén zakken en/of ritssluitingen zitten. Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, bermuda’s, shorts op of onder de knie, t-shirts, kleedjes, rokjes, burkini, enz…worden niet toegestaan.

 1. Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwemcomplex  (met uitzondering van een badmuts) 

 1. Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, t-shirt, aangepast schoeisel en een fluo bandje. Dit voor de herkenbaarheid. 

 1. In de horeca (m.u.v. zwemmersterras) draag je gewone kledij, geen zwemkledij. 

 1. Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen. 

 1. Omdat zwemvliezen anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij kijkt na of de drukte in het sport- en recreatiebad dit toelaat. 

 1. Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.


WAT JE NIET MAG 

 1. Andere personen lastig vallen of opzettelijk hinderen; 

 1. lopen rond het bad of in de kleedruimtes; 

 1. gevaarlijk spelen; 

 1. elkaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden; 

 1. je onzedelijk of onbeleefd gedragen; 

 1. het sport- en recreatiebad beschadigen, onder meer door geschrift of bevuiling; 

 1. reddingsmateriaal/noodknoppen zonder noodzaak aanraken of verplaatsen; 

 1. zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan; 

 1. geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de zwemhal (tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het management). 

 1. gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het sport- en recreatiebad meenemen; 

 1. zonder toestemming van de directie publicaties afficheren in het gebouw. 

 1. Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de centrummanager of zijn vervanger. 


SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN 

 1. Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- of clubzwemmen. 

 1. Voor het school- of clubzwemmen worden aanvullende afspraken gemaakt die opgenomen worden in een afzonderlijke overeenkomst. 

 

WILDWATERBAAN 

 1. Enkel geoefende zwemmers zijn in de wildwaterbaan toegelaten. 

 1. Je mag de wildwaterbaan alleen gebruiken als de waterstroom aan is. 

 1. Je mag niet achterwaarts afdalen zodat je de baan voor je niet ziet, niet rechtstaan of blijven wachten. Raadpleeg het pictobord (regels wildwaterbaan). 

 1. In de wildwaterbaan mag je geen voorwerpen meenemen. 

 1. Na “het landen” verlaat je onmiddellijk maar rustig de wildwaterbaan. 

 1. Kinderen met zwembandjes zijn toegelaten mits effectieve begeleiding van een meerderjarige die voldoende zwemtechnisch is onderlegd 1 meerderjarige per kind. Zie ook de pictogrammen.  

 

GLIJBANEN 

 1. Personen met epilepsie, hart- of rugklachten of zwangere vrouwen kunnen geen gebruik maken van de glijbanen. 

 1. Bij gebruik van alle glijbanen kan versnelde slijtage optreden van de badkleding. 

 1. Gebruik van glijbanen is op eigen risico. 

 1. Je volgt de aanduidingen van de pictogrammen strikt op. 

 

SPORT- EN SPEL 

 1. Duiken mag je alleen in de diepe zone van het 50m-bad; 

 1. Na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder kan je zwemmen met gewone kledij om reddend zwemmen in te oefenen. 

 1. Ballen en ander spelmateriaal mag je alleen gebruiken na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder. 


ZWEMLES 

 1. Enkel scholen, zwemclubs en het zwembadpersoneel kunnen in de vooraf afgesproken banen aan groepen zwemles geven. 

 1. Betaalde privézwemles geven is niet toegestaan. Inbreuk hierop zal leiden tot een financiële sanctie die op het moment van overtreding bepaald zal worden. 

 1. Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen. 

 1. Bepaalde baden of zwemzones kunnen worden afgesloten voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers. 

 

WAARDEVOLLE TIPS 

 1. Laat geld, sieraden en waardvolle voorwerpen thuis. Als dat niet mogelijk is, berg ze dan op in de kleedkastjes. Controleer steeds of je kastje effectief gesloten is. 

 1. Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur. 

 1. Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties. Benader hun steeds op een respectvolle manier, ze zijn er om te helpen. 

 1. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen. 

 

CAMERABEWAKING 

Als bezoeker van LAGO Gent Rozebroeken word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (oa KB van 21/3/2007). Door het betreden van het domein geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen van misdrijven en schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt. Dit is eveneens geldig voor de onderwatercamera’s van het drenkelingendetectiesysteem. 


KLACHTEN 

Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kan je terecht aan de kassa/onthaal van ons sport- & recreatiebad. 

 

SANCTIES 

Bij fraude wordt, boven een financiële sanctie van 40€ per inbreuk, de politie verwittigd 

 

Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot een tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang en het gebruik van de infrastructuur, zonder enige ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Let op!
Ben je 12 jaar of ouder? Breng altijd je identiteitskaart mee.

Breng bij elk bezoek je identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet geldig. Er worden verplichte bezoekersregistraties uitgevoerd aan de kassa’s.

Lees er hier alles over