Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Breng je eID mee (verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar). Meer info

Intern reglement

LAGO Lier De Waterperels

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het personeel van LAGO Lier De Waterperels. Dit reglement is een toepassing van de Vlarem-II reglementering.


TOEGANG TOT HET ZWEMBAD

 1. Omwille van de bescherming van het gerechtvaardigd belang van elke bezoeker en diens recht op veiligheid, privacy en integriteit dient elke bezoeker zich via zijn/haar identiteitskaart kenbaar te maken (opgelegd door de Burgemeester van Stad Lier). De registraties die geen aanleiding geven tot een risicoprofiel worden na 72 uur automatisch gewist. Bij abonnementen wordt de identiteitskaart bij aankoop geregistreerd.
 2. De toegang kan geweigerd worden aan elke bezoeker die de openbare orde verstoort en of het intern reglement niet naleeft en hierbij de veiligheid van zichzelf, of anderen in gevaar brengt.
 3. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met identiteitskaart aan het onthaal. Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt van het personeel. (zie specifieke afspraken groepen)
 4. Elke bezoeker moet een geldig toegangsbewijs tijdens het bezoek kunnen voorleggen. Het personeel kan je vragen om het te tonen. Indien je geen bewijs hebt dien je ter controle je gegevens opnieuw te registreren aan de kassa. Bij fraude met toegangsbewijzen dien je het complex te verlaten, wordt een boete van 25 euro opgelegd en koop je een nieuw correct ticket.
 5. Een abonnement is strikt persoonlijk of gezinsgebonden.
 6. Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).  Kinderen jonger dan 3 maanden worden om veiligheidsreden niet toegelaten.
 7. Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in baden waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.
 8. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten
 9. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden.
 10. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindegeleidehonden die op een voorziene plaats kunnen wachten.
 11. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN

 1. Voor het vrij zwemmen geldt geen tijdsbeperking. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, moeilijkheden, ongeval, …) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.
 2. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website.
 3. Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten.
 4. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes verlaten hebben.

ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO Lier De Waterperels ziet toe op de naleving van reglement en alle andere aanwijzingen. Bezoekers dienen hun aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
 2. Elke groepsverantwoordelijke brengt alle leden van de groep op de hoogte van de reglementen, is het aanspreekpunt door het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje en fluitje.
 3. Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, epilepsie-patiënten, …), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Noch het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

ROOKVERBOD

 1. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 2. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) in het volledige gebouw.

DE KLEEDKAMERS

 1. Omkleden gebeurt in de voor u aangeduide kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan nodig.
 3. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines.
 4. Familiekleedkamers worden uitsluitend gebruikt door families. Babyhokjes worden uitsluitend gebruikt door bezoekers met een baby.  
 5. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje.
 6. Draag zorg voor de sleutel en/of armbandje van je locker: bij verlies of beschadiging van de sleutel worden je de kosten aangerekend (25 euro).  
 7. Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers.
 8. Het is verboden om te eten of te drinken in de kleedkamers.

HYGIENE

 1. In het sport- en recreatiebad draag je propere zwemkleding.
 2. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 3. Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 4. Op het zwemmersterras zijn badjassen of T-shirts toegelaten.
 5. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het zwembad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen.
 6. Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 7. Draag steeds maximaal bij tot een schoon gebouw en zwemwater.
 8. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers.
 9. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en op het zwemmersterras loop je blootvoets of op propere slippers.
 10. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen.
 11. Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde recipiënten
 12. Ligweide & buitenterras: zie afzonderlijk reglement.

VOEDING IN HET ZWEMCOMPLEX

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.
 2. Eten en drinken mag je enkel op de aangeduide zones (zwemmersterras, terras ligweide). Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. Op de zwembadterrassen ruim je zelf af. Zet je plateau op de aangeduide plaats.

ZWEMACADEMIE

 1. Zie intern reglement van de zwemacademie.

ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL

 1. Onder zwemkledij wordt verstaan een aanspannende zwembroek, korte zwemshort (duidelijk boven de knie) badpak, bikini, swimsuit (tot boven de elleboog en boven de knie). Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, losse kledij, string, bermuda’s, zwemshorten op of onder de knie, zwem-shirts met lange mouwen, kleedjes, rokjes, burkini, enz…worden om hygiënische/ecologische redenen niet toegestaan
 2. Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwemcomplex (met uitzondering van een badmuts).
 3. Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, T-shirt, aangepast schoeisel, een fluohesje. Dit voor de herkenbaarheid.
 4. In het Rest-eau-Café draag je geen zwemkleding maar normale vrijetijdskledij.

 5. Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen.

 6. Omdat zwemvliezen anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij kijkt  na of de drukte in het zwembad dit toelaat.

 7. Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.

WAT JE NIET MAG

 1. Andere personen aanraken, lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 2. Lopen rond het bad of in de kleedruimtes.
 3. Gevaarlijk spelen.
 4. Elkaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 5. Je onzedelijk of onbeleefd gedragen.
 6. Het zwembad beschadigen. (vb. door geschrift, bevuiling,…)
 7. Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 8. Zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan.
 9. Geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de zwemhal (tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het management).
 10. Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het zwembad meenemen.
 11. Zonder toestemming van de directie publicaties afficheren in het gebouw.
 12. Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de directeur of zijn vervanger.

SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN

 1. Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- of clubzwemmen.
 2. Voor het school- of clubzwemmen gelden aanvullende afspraken.

WELLNESS

 1. In de wellness is zwemkledij steeds verplicht.
 2. De sauna is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar. Voor het stoombad is begeleiding door een volwassene verplicht voor kinderen onder de 16 jaar.
 3. Het gebruik van de wellness gebeurt op eigen risico.
 4. Voor en na je sauna- of stoombadbeurt ga je altijd grondig douchen.
 5. Eén sauna- of stoombad beurt duurt maximaal 15 minuten.
 6. Bij gebruik van de sauna is het verplicht om op een eigen handdoek te zitten.
 7. Bezoekers gedragen zich volgens de sauna-filosofie en respecteren er rust en sereniteit.

WILDWATERBAAN

 1. Enkel geoefende zwemmers zijn in de wildwaterbaan toegelaten.
 2. Je mag de wildwaterbaan alleen gebruiken als de waterstroom aan is.
 3. Je mag niet achterwaarts afdalen zodat je de baan voor je niet ziet, niet rechtstaan of blijven wachten. Raadpleeg het picto-bord (regels wildwaterbaan).
 4. In de wildwaterbaan mag je geen voorwerpen meenemen.
 5. Na “het landen” verlaat je onmiddellijk de wildwaterbaan.
 6. Kinderen met zwembandjes zijn toegelaten mits effectieve begeleiding van een meerderjarige (+18j).

GLIJBANEN

 1. Personen met epilepsie, hart- en rugklachten, zwangere vrouwen kunnen geen gebruik maken van de glijbanen.
 2. Zwangere vrouwen kunnen ook geen gebruik maken van de wildwaterbaan.
 3. Het gebruik van de glijbaan en/of wildwaterbaan is op eigen risico.
 4. Iedereen volgt de aanduidingen van de pictogrammen strikt op.
 5. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor schade aan badpakken en zwembroeken.

SPORT EN SPEL

 1. Duiken mag je alleen in de aangeduide zone.
 2. Na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder kan je zwemmen met gewone kledij om reddend zwemmen in te oefenen.
 3. Ballen en ander spelmateriaal mag je alleen gebruiken na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder;

ZWEMLES

 1. Enkel scholen, zwemclubs en het zwembadpersoneel kunnen in de vooraf afgesproken banen aan groepen zwemles geven.
 2. Betaalde privé-zwemles geven is niet toegestaan. Inbreuken zullen leiden tot financiële sancties die op moment van overtreding bepaald worden.
 3. Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen.
 4. Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers.

WAARDEVOLLE TIPS

 1. Laat geld, sieraden en waardevolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan op in de kleedkastjes.
 2. Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.
 3. Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen.

CAMERABEWAKING

 1. Als bezoeker van LAGO Lier De Waterperels word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (oa KB van 21/3/2007). Door het betreden van het domein geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen van misdrijven en schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt. De beelden worden 14 dagen bewaard. Dit is eveneens geldig voor de onderwatercamera’s.

SANCTIES

 1. Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot het onmiddellijk verlaten van het gebouw zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. In deze gevallen wordt standaard een bezoekverbod van 3 maanden opgelegd.

KLACHTEN

 1. Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kan je terecht aan de kassa/onthaal van ons sport- & recreatiebad of via dewaterperels@lago.be.
Let op!
Ben je 12 jaar of ouder? Breng altijd je identiteitskaart mee.

Breng bij elk bezoek je identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet geldig. Er worden verplichte bezoekersregistraties uitgevoerd aan de kassa’s.

Lees er hier alles over