Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Breng je eID mee (verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar). Meer info

Intern reglement

TOEGANG TOT DE TERREINEN

 1. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van een padelterrein na het plaatsen van een reservering.
 2. De online reservatie van een terrein en het maken van online reservaties op datum en specifiek tijdstip zijn niet onderworpen aan het herroepingsrecht. Bij aankopen en reservaties op de webshop worden de algemene voorwaarden automatisch aanvaard. Alle modaliteiten over annuleren en verplaatsen van tickets kunnen hierin nagelezen worden.
 3. Verlaat tijdig het terrein voor de spelers die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen!
 4. Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld, ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten.
 5. Ouders die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorgen dat deze niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.
 6. Er worden geen dieren toegelaten op het terrein.
 7. Het is niet toegelaten om andere sporten dan padel te beoefenen op de terreinen.
 8. Als het terrein erg nat is door regen (plassen) of bevroren is, dan is het verboden om het terrein te betreden.
 9. Als je reeds aangevangen bent met spelen en het begint te regenen, dan dien je je speelbeurt te onderbreken als het terrein te nat/glad wordt. Verder spelen kan gevaarlijk zijn.

ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO CLUB Padel Beveren ziet toe op de naleving van reglement en alle andere aanwijzingen. Bezoekers dienen hun aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
 2. Lijd je aan één of andere ziekte of beperking (hartpatiënten, epilepsiepatiënten, …), vertel het dan bij aankomst aan het onthaal.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek aan de terreinen gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Je mag op geen enkele manier schade aanbrengen aan de infrastructuur (het glas, het terrein, de omheining, het net, de zitbank, de netpaal of aan gehuurde racket, etc.).
  Als er schade wordt aangericht dan kunnen er sancties worden opgelegd en kan de schade op de speler verhaald worden
 5. Noch LAGO CLUB Padel Beveren, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere terreinen of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

ROOKVERBOD

 1. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) op het volledige terrein met uitzondering van het buitenterras van het Rest-eau-café (zone voor bezoekers in stadskledij).

VOEDSEL & DRANK

 1. Enkel plastieken flesjes mogen meegenomen worden naar de terreinen. Glas blijft in het Rest-eau-café of op het terras.
 2. Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers.

KLEDIJ

 1. Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgrasondergrond (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief).
  Bij twijfel kunnen de collega’s aan het onthaal je helpen.
 2. Spelen in badkledij of met ontbloot bovenlijf is niet toegelaten.

ONGEVALLEN

 1. Er is een EHBO-koffer ter beschikking aan het onthaal van het zwembad.
 2. In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet, breng je een verantwoordelijke van LAGO CLUB Padel Beveren hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.
 3. LAGO CLUB Padel Beveren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendommen op en rond de terreinen, in de gebouwen en de parking.

PARKING

 1. Correct parkeren is een must. Aan LAGO CLUB Padel Beveren bevindt zich een grote parking. Oprijden en parkeren voor het gebouw is ten strengste verboden en de oprit moet te allen tijde vrij blijven voor de hulpdiensten en om een vlotte werking te verzekeren.
 2. Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte.

WAARDEVOLLE TIPS

 1. Neem persoonlijke spullen in een sporttas mee naar de terreinen.
 2. Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.
 3. Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen.

CAMERABEWAKING

 1. Als bezoeker van LAGO CLUB Padel Beveren word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische camerawet (25/5/2018). Door het betreden van het domein geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen bij misdrijven of schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt.

SANCTIES

 1. Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot het onmiddellijk verlaten van het terrein zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 2. Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden. LAGO CLUB Padel Beveren kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.
 3. Bij overtredingen van dit reglement kan LAGO CLUB Padel Beveren, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen.
  Eventueel kan LAGO CLUB Padel Beveren oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.
 4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door het personeel van LAGO CLUB Padel Beveren aangemaand worden om het domein te verlaten.

KLACHTEN

 1. Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen via https://portal.lago.be.

LAGO CLUB Padel Beveren

LAGO CLUB is een divisie van LAGO.
Email: padel.beveren@lago.be

Contact

Let op!
Ben je 12 jaar of ouder? Breng altijd je identiteitskaart mee.

Breng bij elk bezoek je identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet geldig. Er worden verplichte bezoekersregistraties uitgevoerd aan de kassa’s.

Lees er hier alles over