Reserveren blijft verplicht! Je favoriet zwemparadijs is open. Reserveer snel je tickets via de webshop. Meer info

Intern reglement

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD

 1. Iedere individuele bezoeker dient zich aan de kassa aan te melden door middel van zijn/haar identiteitskaart die geregistreerd wordt in een databank. Bij abonnementen wordt de identiteitskaart bij aankoop geregistreerd.
 2. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met identiteitskaart aan het onthaal. Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt voor het personeel.
 3. Je aankoopticket hou je altijd bij. Het personeel kan je vragen om dit te tonen. Indien je dit niet kan voorleggen, dien je ter controle je identiteitskaart opnieuw te registreren aan de kassa. Bij fraude met de toegangsbewijzen wordt een boete van 25 euro opgelegd.
 4. De basisregels tot het verkrijgen van toegang zijn dat:
  1. elke bezoeker een geldig toegangsbewijs moet voorleggen
  2. de toegang kan geweigerd aan elke bezoeker die de orde verstoort, die aanstoot geeft, enz. (idem ingeval van gedwongen verwijdering uit het zwembadcomplex ingeval een bezoeker de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt, handelt in strijd met de openbare orde, met een politiereglement, enz.)
  3. omwille van de bescherming van het gerechtvaardigd belang van elke bezoeker en diens recht op veiligheid, op privacy en integriteit kan aan elke bezoeker gevraagd worden om zich via zijn identiteitskaart kenbaar te maken waarbij elke identiteitscontrole die geen aanleiding geeft tot een risicoprofiel automatisch wordt gewist na 72u.”
 5. Draag jouw toegangsbandje.
 6. Het abonnement is strikt persoonlijk.
 7. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de baden met kinderen jongeren dan 3 maanden.
 8. Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).
 9. Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in baden waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.
 10. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten.
 11. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden.
 12. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden die op een voorziene plaats kunnen wachten.
 13. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN

 1. Voor het vrij zwemmen geldt geen tijdsbeperking. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, moeilijkheden, ongeval, …) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.
 2. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website.
 3. Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten.
 4. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes verlaten hebben.

ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO Beveren De Meerminnen ziet toe op de naleving van reglement en alle andere aanwijzingen. Bezoekers dienen hun aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
 2. Elke groep moet een verantwoordelijke opgeven aan het onthaal. Deze brengt alle leden van de groep op de hoogte van de reglementen, is het aanspreekpunt voor het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje en fluitje.
 3. Lijd je aan één of andere ziekte of beperking (hartpatiënten, epilepsiepatiënten, …), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Noch het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

ROOKVERBOD

 1. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 2. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) op het volledige terrein met uitzondering van het buitenterras van het Rest-eau-Café (zone voor bezoekers in stadskledij).

DE KLEEDKAMERS

 1. Omkleden gebeurt in de voor u aangeduide kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan nodig.
 3. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines.
 4. Familiekleedkamers worden uitsluitend gebruikt door families. Babyhokjes worden uitsluitend gebruikt door bezoekers met een baby.
 5. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje.
 6. Draag zorg voor je toegangsbandje: bij verlies of beschadiging worden je de kosten aangerekend (5 euro).
 7. Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers.
 8.  Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.

HYGIENE

 1. In het sport- en recreatiebad draag je propere zwemkleding.
 2. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 3. Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 4. Op het zwemmersterras zijn badjassen of T-shirts toegelaten.
 5. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het zwembad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen.
 6. Neem verplicht een douche voor je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 7. Draag steeds maximaal bij tot een proper gebouw en zwemwater.
 8. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers.
 9. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en op het zwemmersterras loop je blootvoets of op propere slippers.
 10. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen.
 11. Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde recipiënten.
 12. Ligweide & buitenterras: zie afzonderlijk reglement.

VOEDING IN HET ZWEMCOMPLEX

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelfmeegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.
 2. Eten en drinken mag je enkel op de aangeduide zones (zwemmersterras, terras ligweide). Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. Op de zwembadterrassen ruim je zelf af. Zet je plateau op de aangeduide plaats.

ZWEMACADEMIE

 1. Zie intern reglement van de Zwemacademie.

ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL

 1. Onder zwemkledij wordt verstaan voor de heren een aanspannende zwembroek of korte zwemshort (duidelijk boven de knie) en voor de dames een badpak of bikini. In deze zwemkledij mogen géén zakken en/of ritssluitingen zitten. Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, bermuda’s, shorts op of onder de knie, t-shirts, kleedjes, rokjes, burkini, enz… zijn niet toegestaan.
 2. Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwemcomplex (met uitzondering van een badmuts).
 3. Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, t-shirt, aangepast schoeisel, een fluohesje. Dit voor de herkenbaarheid.
 4. In het Rest-eau-Café draag je geen zwemkleding maar normale kledij.
 5. Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen.
 6. Omdat zwemvliezen anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij kijkt na of de drukte in het zwembad dit toelaat.
 7. Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.

WAT JE NIET MAG

 1. Andere personen aanraken, lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 2. Lopen rond het bad of in de kleedruimtes.
 3. Gevaarlijk spelen.
 4. Mekaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 5. Je onzedelijk of onbeleefd gedragen.
 6. Het zwembad beschadigen. (vb. door geschrift,  bevuiling, …)
 7. Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 8. Zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan.
 9. Geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de zwemhal (tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het management).
 10. Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het zwembad meenemen.
 11. Zonder toestemming van de directie publicaties afficheren in het gebouw.
 12. Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de directeur of zijn vervanger.

SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN

 1. Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- of clubzwemmen.
 2. Voor het school- of clubzwemmen gelden aanvullende afspraken.

BADHUIS

 1. In het badhuis is zwemkledij steeds verplicht.
 2. Kinderen jonger dan tien jaar dienen vergezeld te zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op de kinderen.
 3. Kinderen jonger dan acht jaar betreden de sauna’s en stoombad enkel vergezeld van een volwassene (18+) die toezicht houdt op de kinderen.
 4. De Finse sauna (90°) is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 5. Het betreden van het badhuis gebeurt op eigen risico.
 6. Voor en na je sauna- of stoombadbeurt ga je altijd grondig douchen.
 7. Eén sauna- of stoombad beurt duurt maximaal 15 minuten.
 8. Bij gebruik van de sauna is het verplicht om op een eigen handdoek te zitten.
 9. Bezoekers gedragen zich volgens de sauna-filosofie en respecteren er rust en sereniteit.

WILDWATERBAAN

 1. Enkel geoefende zwemmers zijn in de wildwaterbaan toegelaten.
 2. Je mag de wildwaterbaan alleen gebruiken als de waterstroom aan is.
 3. Je mag niet achterwaarts afdalen zodat je de baan voor je niet ziet, niet rechtstaan of blijven wachten. Raadpleeg het picto-bord (regels wildwaterbaan).
 4. In de wildwaterbaan mag je geen voorwerpen meenemen.
 5. Na “het landen” verlaat je onmiddellijk de wildwaterbaan.
 6. Kinderen met zwembandjes zijn enkel toegelaten mits effectieve begeleiding van een meerderjarige (18+).
 7. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor schade aan badpakken en zwembroeken.

GLIJBANEN

 1. Personen met epilepsie, hart- en rugklachten, zwangere vrouwen kunnen geen gebruik maken van de glijbanen.
 2. Het gebruik van de glijbaan is op eigen risico.
 3. Iedereen volgt de aanduidingen van de pictogrammen strikt op.
 4. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor schade aan badpakken en zwembroeken.

SPORT- EN SPEL

 1. Duiken mag je alleen in de aangeduide zone.
 2. Na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder kan je zwemmen met gewone kledij om reddend zwemmen in te oefenen.
 3. Ballen en ander speelmateriaal mag je alleen gebruiken na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder.

ZWEMLES

 1. Enkel scholen, zwemclubs en het zwembadpersoneel kunnen in de vooraf afgesproken banen aan groepen zwemles geven.
 2. Betaalde privé-zwemles geven is niet toegestaan. Inbreuken zullen leiden tot financiële sancties.
 3. Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen.
 4. Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers.

WAARDEVOLLE TIPS

 1. Laat geld, sieraden en waardvolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan op in de kleedkastjes. Controleer steeds of je kastje effectief gesloten is.
 2. Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.
 3. Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen.

CAMERABEWAKING

 1. Als bezoeker van LAGO Beveren De Meerminnen word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (oa KB van 21/3/2007). Door het betreden van het domein geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen van misdrijven en schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt. Dit is eveneens geldig voor de onderwatercamera’s van het drenkelingendetectiesysteem.

SANCTIES

 1. Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot het onmiddellijk verlaten van het gebouw zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

KLACHTEN

 1. Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kan je terecht aan de kassa/onthaal of via demeerminnen@lago.be.


Let op!
Ben je 12 jaar of ouder? Breng altijd je identiteitskaart mee.

Breng bij elk bezoek je identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet geldig. Er worden verplichte bezoekersregistraties uitgevoerd aan de kassa’s.

Lees er hier alles over
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies om goed te functioneren en om je een betere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden. Lees meer
Nee, bedankt