Intern reglement

LAGO CLUB Zwevegem Fit.

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in de volledige accommodatie te waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit.. Dit reglement is een toepassing van de Vlarem-II reglementering. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Intern reglement LAGO CLUB Zwevegem Fit.

                 

COVID-19

Als gevolg van het risico van epidemieën of pandemieën, zoals COVID-19, is het bezoek van de LAGO-centra onderworpen aan de regels die zijn opgesteld door de Nationale Veiligheidsraad en aan aanbevelingen van de bevoegde ministeries.

Het intern reglement behandelt algemene voorzorgsmaatregelen, maar kan worden aangepast aan de ernst van de lokale gezondheidssituatie. Deze aanpassingen worden als bijlage bij het intern reglement toegevoegd en/of vervangen/geschrapt als de situatie meer of minder gunstig evolueert.

Elke klant die een LAGO vestiging wil bezoeken, wordt geacht het intern reglement en eventuele bijlagen te kennen en na te leven.

Regels en maatregelen die in acht moeten worden genomen tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis:

 • Het dragen van een masker is verplicht vanaf 12 jaar in de hal, de toiletten bij de receptie, de “droge” gangen totdat je een kleedkamer binnengaat. Het principe is hetzelfde bij het verlaten van de kleedkamer na je zwemsessie.
 • Toegang is verboden voor iedereen die symptomen vertoont. Stel uw bezoek uit van zodra er symptomen optreden.
 • Respecteer de social distancing en desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk.
 • Boek uw bezoek via onze webshop.
 • De aankoop van tickets ter plaatse is mogelijk, maar alleen als er nog plaats is in het tijdslot van uw bezoek en mits een toeslag van € 2 per ticket.
 • In geval van reservering en/of vooruitbetaling kan de klant deze verplaatsen/annuleren volgens de algemene voorwaarden.
 • Vouchers en kortingsbonnen worden in deze periode niet geaccepteerd. Als een datum van geldigheid is aangegeven wordt deze uitgesteld met de respectievelijke periode van sluiting.
 • In geval van niet-naleving wordt de klant de toegang geweigerd of gevraagd het gebouw te verlaten.

Voor meer informatie of vragen kan u zich wenden tot het mailadres dat u kan terugvinden onderaan het intern reglement.

                                                      

TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE                 

 1. Iedere individuele bezoeker dient zich aan het onthaal aan te melden door middel van zijn/haar identiteitskaart die geregistreerd wordt in een databank. Bij abonnementen wordt de identiteitskaart bij aankoop geregistreerd.                     
 2. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met identiteitskaart aan het onthaal. Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt voor het personeel.                            
 3. Je aankoopticket hou je altijd bij. Het personeel kan je vragen om het te tonen. Indien je dit niet kan voorleggen dien je ter controle van betaling je identiteitskaart opnieuw te registreren aan de kassa.
 4. Het abonnement en beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk m.u.v. de familiepas.
 5. Leeftijd:
  1. Zwembad: Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).
  2. Fitness: Kinderen jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan in de club.
 6. Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in baden waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.                            
 7. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten.
 8. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden.                            
 9. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden. Die kunnen wachten op een door het personeel aangeduide plaats.
 10. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

TIJDSDUUR      

 1. Voor het vrij zwemmen geldt geen tijdsbeperking. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, moeilijkheden, ongeval, ...) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.
 2. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website.
 3. Vanaf 60 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten.
 4. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal en/of de fitness verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes van het zwembad verlaten hebben.

ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit. ziet toe op de naleving van het reglement en het opvolgen van hun aanwijzingen.
 2. Elke groepsverantwoordelijke brengt alle leden van de groep op de hoogte van de reglementen, is het aanspreekpunt door het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje en eigen fluitje.
 3. Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, epilepsie-patiënten, ...), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder of fitnessbegeleider.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Noch LAGO CLUB, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere zwembaden, groepslessen, fitnesstoestellen en waterattracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

VERBODEN                  

 1. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) op het volledige terrein met uitzondering van het buitenterras van het Rest-eau-Café (zone voor bezoekers in stadskledij).
 2. Het gebruik van verboden middelen is niet toegestaan.
 3. Het gebruik van een mobiele telefoon is verboden in de zwemhal. Bellen en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
 4. Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 5. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

DE FITNESS

 1. Het is verboden om de fitnessapparatuur luidruchtig op de grond te laten vallen. Vermijd het produceren van harde geluiden tijdens het sporten. Beperk het geluidsniveau van je eigen muziek.
 1. Fitnesstoestellen kunnen niet gereserveerd worden. Houd het apparaat beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt.
 2. Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.
 3. Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.
 4. Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen… zijn niet toegestaan in de fitness. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Lockers worden dagelijks leeggemaakt.
 5. Droog je na het douchen af in de douchecabines om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.
 6. Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT-diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LAGO CLUB.
 7. Indien je sport in een LAGO CLUB waar op bepaalde tijden geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt op de club.
 8. LAGO CLUB is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar fitnessclubs (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.


DE KLEEDKAMERS

 1. Omkleden gebeurt in de voor u aangeduide kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan nodig.
 3. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines.
 4. Familiekleedkamers worden uitsluitend gebruikt door families. Babyhokjes worden uitsluitend gebruikt door bezoekers met een baby.
 5. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje. Draag zorg voor de sleutel en/of armbandje van je locker: bij verlies of beschadiging van de sleutel worden je de kosten aangerekend (25 euro).
 6. Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers, tenzij anders overeengekomen met de centrumcoördinator .
 7. Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.
                               

HYGIENE                 

 1. In het sport- en recreatiebad draag je propere zwemkleding.
 2. In de fitness is het dragen van schone sportschoenen en aangepaste sportkleding verplicht. Tijdens het trainen maak je gebruik van een handdoekje en maak je het door jou gebruikte fitnesstoestel schoon voor je medesporters.
 3. Eigen etenswaren en niet-afsluitbare drinkflessen zijn niet toegestaan.
 4. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 5. Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 6. In de zwemmersbar zijn badjassen of handdoeken toegelaten.
 7. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het zwembad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen.
 8. Neem verplicht een grondige douche voor je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 9. Draag steeds maximaal bij tot een proper gebouw en zwemwater.
 10. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers.
 11. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en in de zwemmersbar loop je blootvoets of op propere slippers. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen.
 12. Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde recipiënten.                            
 13. Ligweide: zie afzonderlijk reglement.

VOEDING IN HET ZWEMBADCOMPLEX

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.                            
 2. Eten en drinken mag je enkel op de aangeduide zones (zwemmersterras). Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. In de zwemmersbar ruim je zelf af. Zet je plateau op de aangeduide plaats.

ZWEMACADEMIE

 1. Zie intern reglement van de zwemacademie 

   

Algemene voorwaarden abonnementen