Intern reglement

LAGO CLUB Zwevegem Fit.

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygie╠łne in de volledige accommodatie te waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit.. Dit reglement is een toepassing van de Vlarem-II reglementering. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

                                                      

TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE                 

 1. Boek uw bezoek of koop je tickets via onze webshop.
 2. De online aankoop van tickets en het maken van online reservaties op datum en specifiek tijdstip zijn niet onderworpen aan het herroepingsrecht. Bij aankopen en reservaties op de webshop worden de algemene voorwaarden automatisch aanvaard. Alle modaliteiten over annuleren en verplaatsen van tickets kunnen hierin nagelezen worden.
 3. De aankoop van tickets ter plaatse is mogelijk, maar alleen als er nog plaats is in het tijdslot van uw bezoek en mits een toeslag van € 1 per ticket.
 4. Iedere individuele bezoeker dient zich aan het onthaal aan te melden door middel van zijn/haar identiteitskaart die geregistreerd wordt in een databank. Bij abonnementen wordt de indentiteitskaart bij aankoop geregistreerd.

 5. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met indentiteitskaart aan het onthaal. Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt voor het personeel.

 6. Je aankoopticket hou je altijd bij. Het personeel kan je vragen om het te tonen. Indien je dit niet kan voorleggen dien je ter controle van betaling je identiteitskaart opnieuw te registreren aan de kassa.

 7. Het abonnement is strikt persoonlijk.

 8. Houders van een abonnement of beurtenkaart moeten online een zwembeurt reserveren en moeten het bewijs van reservatie, net zoals het abonnement of beurtenkaart op de dag van de geplande zwembeurt meebrengen. De beurtenkaart wordt afgewaardeerd aan het onthaal.

 9. Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).

 10. Het is niet toegelaten om de baden te gebruiken voor kinderen jonger dan 6 maanden.

 11. Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in baden waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.

 12. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten

 13. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden.

 14. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindegeleidehonden. Die kunnen wachten op een door het personeel aangeduide plaats.

 15. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

TIJDSDUUR      

 1. Tickets worden aangekocht voor een gekozen tijdslot. Het tijdslot van een half uur is de periode van aankomst in het zwembad en dient gerespecteerd te worden. Het begin van dit tijdslot is ook de aanvang van de tijdsduur van de zwembeurt. Voor recreatief zwemmen geldt een tijdsduur van 4 uur en voor het sportzwemmen geldt een tijdsduur van 1,5 uur. Beide tijden zijn inclusief omkleedtijd. Wanneer deze tijdsduur buiten de sluitingstijd van het zwembad valt, geldt toch de sluiting van het zwembad als einde van de zwembeurt. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.
 2. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website.
 3. Vanaf 60 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten.
 4. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes verlaten hebben.

ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit. ziet toe op de naleving van het reglement en het opvolgen van hun aanwijzingen.
 2. Elke groepsverantwoordelijke brengt alle leden van de groep op de hoogte van de reglementen, is het aanspreekpunt door het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje en eigen fluitje.
 3. Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, epilepsie-patiënten, …), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Noch het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere zwembaden of attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

ROOKVERBOD

 1. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) op het volledige terrein met uitzondering van het buitenterras van het Rest-eau-Café (zone voor bezoekers in stadskledij)


DE KLEEDKAMERS

 1. Omkleden gebeurt in de voor u aangeduide kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan nodig.
 3. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines.
 4. Familiekleedkamers worden uitlsuitend gebruikt door famlies. Babyhokjes worden uitsluitend gebruikt door bezoekers met een baby.
 5. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje.
 6. Draag zorg voor de sleutel en/of armbandje van je locker: bij verlies of beschadiging van de sleutel worden je de kosten aangerekend (25 euro).
 7. Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers, tenzij anders overeengekomen met de centrumcoördinator.
 8. Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.

HYGIENE                 

 1. In het sport- en recreatiebad draag je propere zwemkleding.
 2. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 3. Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 4. In de zwemmersbar zijn badjassen of handdoeken toegelaten.
 5. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het zwembad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen.
 6. Neem verplicht een grondige douche voor je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 7. Draag steeds maximaal bij tot een proper gebouw en zwemwater.
 8. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers.
 9. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en in de zwemmersbar loop je blootvoets of op propere slippers.
 10. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen.
 11. Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde recipiënten.
 12. Ligweide: zie afzonderlijk reglement.

VOEDING IN HET ZWEMBADCOMPLEX

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelfmeegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.
 2. Eten en drinken mag je enkel op de aangeduide zones (zwemmersbar). Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. In de zwemmersbar ruim je zelf af.

ZWEMACADEMIE

 1. Zie intern reglement van de zwemacademie 

ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL

 1. Onder zwemkledij wordt verstaan voor de heren een aanspannende zwembroek of korte zwemshort (duidelijk boven de knie) en voor de dames een badpak of bikini. In deze zwemkledij mogen géén ritssluitingen zitten. Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, bermuda’s, shorts op of onder de knie,t-shirts,kleedjes,rokjes, burkini,… worden niet toegestaan.
 2. Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwemcomplex (met uitzondering van een badmuts)
 3. Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, t-shirt, aangepast schoeisel, een fluohesje of fluo t-shirt. Dit voor de herkenbaarheid.
 4. In het Rest-eau-Café draag je geen zwemkleding maar normale kledij.
 5. Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen.
 6. Omdat zwemvliezen anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij/zij kijkt  na of de drukte in het zwembad dit toelaat.
 7. Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.

WAT JE NIET MAG

 1. Andere personen aanraken, lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 2. Lopen rond het bad of in de kleedruimtes.
 3. Gevaarlijk spelen.
 4. Mekaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 5. Je onzedelijk of onbeleefd gedragen.
 6. Het zwembad beschadigen. (vb. door geschrift,  bevuiling,…)
 7. Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 8. Zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan.
 9. Geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de zwemhal (tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van het managementteam).
 10. Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het zwembad meenemen.
 11. Zonder toestemming van het managementteam publicaties afficheren in het gebouw.
 12. Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de centrummanager of zijn vervanger.

SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN

 1. Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- of clubzwemmen.
 2. Voor het school- of clubzwemmen gelden aanvullende afspraken.

SAUNA

 1. In de sauna is zwemkledij steeds verplicht.
 2. De sauna is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het gebruik van de sauna gebeurt op eigen riscico.
 3. Voor en na je saunabeurt ga je altijd grondig douchen.
 4. Eén saunabeurt duurt maximaal 15 minuten.
 5. Bij gebruik van de sauna is het verplicht om op een eigen handdoek te zitten
 6. Bezoekers gedragen zich volgens de sauna-filosofie en respecteren er rust en sereniteit.

WARME LAGUNE

 1. Enkel geoefende zwemmers zijn zonder begeleiding van een meerderjarige in de warme lagune toegelaten.
 2. Kinderen met zwembandjes en beginnende zwemmers zijn enkel toegelaten mits effectieve begeleiding van een meerderjarige (+18j)

GLIJBANEN

 1. Het gebruik van de glijbaan is op eigen risico.
 2. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor schade aan badpakken en zwembroeken.

SPORT- EN SPEL

 1. Duiken mag je alleen in de aangeduide zone.
 2. Na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder kan je zwemmen met gewone propere kledij om reddend zwemmen in te oefenen.
 3. Zachte en/of opblaasbare ballen en ander spelmateriaal mag je alleen gebruiken na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder. Harde ballen zijn niet toegelaten.

ZWEMLES

 1. Enkel scholen, zwemclubs en de zwemacademie kunnen in de vooraf afgesproken banen aan groepen zwemles/training geven.
 2. Privé-zwemles is niet toegestaan. Inbreuken zullen leiden tot financiële sancties.
 3. Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen.
 4. Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers.

WAARDEVOLLE TIPS

 1. Laat geld, sieraden en waardvolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan op in de lockers.
 2. Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.
 3. Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om ze toe te lichten of op te lossen.

CAMERABEWAKING

 1. ls bezoeker van LAGO CLUB Zwevegem Fit. word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (oa KB van 21/3/2007). Door het betreden van het domein geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van bewijzen van misdrijven en schade met mogelijks identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt. Dit is eveneens geldig voor de onderwatercamera’s van het drenkelingendetectiesysteem.

SANCTIES

 1. Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot het onmiddellijk verlaten van het gebouw zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. In deze gevallen wordt standaard een bezoekverbod van 3 maanden opgelegd.

KLACHTEN

 • Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen via https://portal.lago.be/

Algemene voorwaarden abonnementen