Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Meer info

Anonimiseren klantgegevens

Vul hieronder je naam, voornaam, adres, e-mail en geboortedatum in. Deze gegevens hebben we nodig om je klantgegevens op te zoeken in onze database. 

Let op! Je kan enkel je klantgegevens laten anonimiseren op voorwaarde dat er geen openstaande betalingen zijn. Indien er op de klantenaccount nog beurtenkaarten, abonnementen, familiepassen actief zijn en/of er nog een saldo op de geldbeugel ‘LAGO money’ staat, zullen deze bij wissen of anonimiseren ook afgesloten worden zonder enige vorm van terugbetaling of compensatie. Zonder klantengegevens kunnen beurtenkaarten, abonnementen of familiepassen niet verwerkt worden bij toegangscontrole. In dit geval word je hierover eerst gecontacteerd vooraleer de gegevens geanonimiseerd of gewist worden en word je gevraagd om eerst via aangetekend schrijven te bevestigen dat de persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd mogen worden ongeacht de lopende abonnementen, beurtenkaarten, familiepassen of geldbeugel ‘LAGO money’ met saldo.

Anonimiseren klantgegevens