Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Meer info

Privacy policy

Met deze privacy policy wil S&R Group NV, verder vermeld als LAGO, je laten weten welke gegevens LAGO van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. De privacy policy is van toepassing op alle diensten die door LAGO worden aangeboden, zoals de webshop, nieuwsbrief, abonnementen, beurtenkaarten, reservaties voor feestjes of formules, inschrijvingen, promoties en wedstrijden.

Gegevens die je aan de LAGO verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, behandelen (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

In deze policy is omschreven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen of instanties wij de gegevens verstrekken.

Door de informatie en de diensten op www.lago.be te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy. Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij het account verwijderen.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

LAGO treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van de LAGO-diensten en dit voor wat betreft de verwerkingen die LAGO op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht. Er worden geen gegevens verwerkt buiten de E.U.


S&R Group NV
Aarschotsesteenweg 225
3012 Wilsele
België

E-mailadres: info@lago.be
Website: www.lago.be

 
Wie is functionaris voor gegevensbescherming?

LAGO heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van LAGO m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Via info@lago.be kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en dat voor al jouw vragen die verband houden met privacy en gegevensbescherming m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens en de uitoefening van jouw rechten.


Voor welke doelen verzamelt LAGO gegevens?


LAGO-abonnementen en -beurtenkaarten

Je LAGO-abonnement of -beurtenkaart wordt bij binnenkomst aan het onthaal ter identificatie gescand. Deze gegevens verwerken wij zodat we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren en je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.


Nieuwsbrief

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van LAGO-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij je gegevens om bijvoorbeeld onze websites, apps en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, gebaseerd op o.a. je specifieke aankopen en bezoekgedrag.

Wij verwerken hiervoor de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.


Reserveringen en inschrijvingen 

Wanneer je een reservering of inschrijving bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje plaatst, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor de personen binnen LAGO die zich bezig houden met de door jouw gereserveerde diensten en formules.


Acties en promoties

LAGO biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt LAGO de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met deze acties, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor onze nieuwsbrief.


Vragen en klachten

Wanneer je LAGO een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met LAGO, dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.


Inloggegevens

Via de LAGO-website kan je inloggen om een bestelling te plaatsen. De gegevens die je hebt ingevoerd bij het aanmaken van een account gebruiken we om je beter van dienst te zijn en in de toekomst jouw voorkeuren te onthouden. Als je daarvoor toestemming geeft kunnen we je gepersonaliseerde aanbiedingen sturen.


Sollicitatiedoeleinden

Als je solliciteert voor een functie bij LAGO gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.


Hoe lang bewaren wij je gegevens? 

LAGO zal je persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacy policy uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

De gegevens die verzameld worden in het kader van een boeking voor een feestje worden enkel gebruikt voor de administratieve opvolging ervan en worden na een jaar automatisch uit onze databases verwijderd.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

LAGO kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door LAGO geselecteerd zijn ter uitvoering van zijn diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens LAGO diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. LAGO zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.


Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Je kan en mag altijd contact met ons opnemen om (I) je persoonlijk identificeerbare informatie te herzien of te corrigeren, (II) te verifiëren welke persoonlijk identificeerbare informatie wij van jou bewaren, (III) jouw voorkeuren te wijzigen wat betreft bepaalde communicatievormen en andere informatie die u van ons ontvangt (IV) of de persoonlijk identificeerbare informatie die wij van jou bewaren op onze systemen te verwijderen. Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@lago.be of het e-mailadres van het desbetreffende zwemparadijs (zie contactgegevens onderaan de website). Herzieningen, correcties, veranderingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die wij van jou bewaren, of op informatie die wij ter beschikking hebben gesteld aan derden vóór die herziening, correctie, verandering of verwijdering; één en ander in overeenstemming met de privacy policy. Wij zullen proberen deze derden op de hoogte te stellen van deze herziening, correctie, verandering of verwijdering, tenzij dit voor ons onmogelijk is, of een buitenproportionele inspanning van ons vergt.

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ wanneer je vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.


Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.


Wijzigingen

De LAGO-privacy policy kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van de privacy policy op deze pagina aangeven. We raden je aan deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacy policy op de hoogte bent.


Laatste herziening: 26/06/2019 vs 1.1