Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Meer info

MVO – beleidsverklaring LAGO – 1/1/2024

LAGO hecht veel belang aan een groen en duurzaam beleid. Naast alle ecologische voorzieningen van de bouwfase worden ook in de exploitatiefase structurele acties ondernomen zoals een afvalbeheerssysteem, het gebruik van ecologische onderhoudsproducten, digitalisering van de administratie, een groentoets voor potentiële partnerbedrijven, het aanbieden van een fietslease en nog tal van andere vooruitstrevende initiatieven. Daarnaast gaan we proactief op zoek naar milieuvriendelijke toepassingen en staan we steeds open voor nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een duurzamere exploitatie.

Als sportcomplex en subtropisch zwemparadijs ontvangen we jaarlijks 4,5 miljoen bezoekers waaronder sporters, recreanten en horecabezoekers waardoor we niet alleen een impact bij medewerkers realiseren maar ook klanten kunnen sensibiliseren om milieubewuster te gaan leven.

Vanuit bedrijfsstandpunt worden onderstaande thema’s vooropgesteld in de MVO-bedrijfsvoering:

1. Welzijn

De vertrouwenspersoon en preventie-adviseur dragen naast de open bedrijfscultuur ook bij aan een warme en veilige werkomgeving. Minstens 3 maal per jaar worden veiligheidsprocedures geoefend om de veiligheid van medewerkers en klanten te maximaliseren. Bijkomend worden ook andere opleidingen gegeven om de klantentevredenheid te verhogen. Gemiddeld zal elke LAGO medewerker 5 opleidingsdagen genieten in 2024.

2. Energie

LAGO engageert zich vanaf de bouwfase voor een duurzaam gebouw. Zo worden nieuwe ontwikkelingen steeds onderzocht en waar mogelijk geïmplementeerd. Maximale warmterecuperatie, regenwaterbuffers, zonnepanelen en tal van andere duurzame voorzieningen zorgen ervoor dat de ecologische voetafdruk tot een minimum herleid wordt en dit naast een monitoring van water-, elektriciteits- en gasverbruik. Ondanks de reeds efficiënte energieopvolging streeft LAGO in 2024 toch naar een gemiddelde daling van 3% aan fossiele brandstoffen over de centra heen.

3. Afval- en milieubeheer

Door een uitgewerkt waste-managementplan wordt in eerste instantie het bedrijfsafval gereduceerd. Het te verwerken afval wordt gesorteerd in strategisch geplaatste afvaleilanden, daarnaast worden klanten en medewerkers gesensibiliseerd lokaal en via sociale mediakanalen. We streven naar een reductie van 15 gram restafval per bezoeker in 2024 t.o.v. 2023.

4. Mobiliteit

Medewerkers worden gestimuleerd om zich op duurzame wijze te verplaatsen door het aanbieden van fietslease en verplichte aankoop van een milieuvriendelijke wagen bij hernieuwing van het bedrijfsvoertuig. Dusdanig wordt er gestreefd naar gemiddeld 2.250 km per dag fietsen door alle LAGO medewerkers samen.

5. Partners

Naast de eigen duurzaamheidsacties verwacht LAGO ook een engagement van zijn leveranciers zodoende te streven naar een verduurzaming naar materialen, producten en transport van goederen voor de site. Door uniforme bestellijsten wordt jaarlijks het productengamma geëvalueerd en bijgestuurd teneinde een duurzamer aanbod te hebben, mede dankzij deze uniforme bestellijsten worden schadelijke en gevaarlijke producten gemeden. Het doel van LAGO is dat 80% van de grotere leveranciers een duurzaamheidsrapportage hebben.

Algemeen Directeur Diether Thielemans